Andelsforeningen Noraslyst

bonderoser_thumpDenne hjemmeside retter sig mod primært beboere i andelsforeningen Noras Lyst. Sekundært vil den blive benyttet til at vise/opslå lejligheder, der er til salg.

Vi er en mindre andelsforening med 24 lejemål på Henrik Ibsens Vej 24 – 30, centralt på Frederiksberg. Huset er fra 1890’erne, og bestod dengang af 2-værelses lejligheder på knap 50 m2. I dag er de fleste andele en sammenlægning af 2 gamle 2-værelses lejligheder – sammenlagt enten med en nabolejlighed eller en lejlighed ovenover. Der er et par af de oprindelige 2-værelses lejligheder og endelig er der et par andele som består af 3 sammenlagte lejligheder.

Ved salg af lejligheder, er prioriteringen som følger:

  • Lejligheden bliver slået op internt i foreningen.
  • Derefter får de, der er skrevet op i den officielle venteliste får en henvendelse.
  • Sælger stiller evt. selv med en køber.
  • De der har tilmeldt sig e-mail interesselisten her på siden bliver kontaktet. (NB: For tiden er opskrivning til denne liste stoppet – der har været stor interesse for at blive skrevet op – og tak for det) Interesselisten fungerer ikke som en normal venteliste, men derimod som et kartotek over interesserede købere. Sælgere er dog ikke forpligtet til at sælge til denne liste.
  • Lejligheder annonceres herefter evt. hos ejendomsmæglere.